Förklaring av begreppet attefallshus, som nu kanske istället kommer kallas bolundare?

Läs mer