Hjörnes advokatbyrå

Hur påverkar Corona byråns arbete?

Advokatbyrån har sedan innan en digital ärendehantering. Kontakten med klienter, myndigheter och domstolar sker sedan tidigare främst per telefon, e-post och ordinarie post. Så långt är inget förändrat vad gäller byråns sätt att arbeta med anlending av Corona-viruset.

Det första mötet med en ny klient sker ofta i person eller per videomöte. Med anlending av Corona-virusets framfart kommer dock möten fortsättningsvis enbart ske per telefon eller per videosamtal.

Bra att känna till kan vara att byråns huvudsakliga ärenden rör olika typer av fastighetsfrågor. Dessa hanteras i byggnadsnämnden, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, alternativt Lantmäteriet och sedan Mark- och miljödomstolen. Ärendena har ett i de flesta fall skriftligt förfarande. Kallar domstol och myndigheter till sammanträde eller huvudförhandling kommer jag i egenskap av ditt ombud givetvis att inställa mig.  Vidare har domstolar och myndigheter sedan innan teknik som möjliggör närvaro per video osv. Det återstår att se hur domstolar och myndighter kommer välja att agera.

Summa summarum är att byråns arbete och möjligheter att företräda dig inte hindras eller begränsas av Corona-viruset. Du blir tryggt omhändertagen här.

Avtal andrahandsuthyrning

Avtalsmall andrahandsuthyrning

Byrån säljer nu en avtalsmall för andrahandsuthyrning. Den kan användas av bostadsrättshavare som fått tillstånd av sin förening att hyra ut i andra hand. 

Till mallen medföljer en "Bra att veta guide".
Priset för mall och guide är 550 kr. Kontakta byrån för att köpa.

För uppföljande frågor eller individualisering av avtal gäller annan prissättning.


Hjörnes Advokatbyrå AB - Advokatbyrån med inrikting mot fastigheter, hyres- och bostadsrätter.